Ondersteun onze eisen aan lijstrekkers en de nieuwe raad van Nijmegen

Teken nu voor een en duurzame, schone, biodiverse en klimaatechtvaardige gemeentepolitiek in Nijmegen!

Ben je nieuwsgierig hoe het het uitvoeren van onze eisen er uit zou kunnen zien? Lees de uitleg

De klimaatcrisis en de ecologische crisis zijn echte noodsituaties. Al lijkt dat nog niet zo, de wetenschap is er kristalhelder over. Het is bijna te laat onze wereld leefbaar te houden. Maar we kunnen het tij nog keren! Iedere gemeente in Nederland moet dan wel haar verantwoordelijkheid nemen, ook de gemeente Nijmegen. De raad heeft de noodsituatie al uitgeroepen. Lijsttrekkers en nieuwe gemeenteraad, handel er dan ook naar!

De Klimaatcoalitie Nijmegen heeft 10 eisen opgesteld voor een duurzaam, schoon, biodivers en klimaatrechtvaardig Nijmegen.

Tekenen kan als persoon maar ook als organisatie.  De ondertekenaars staan in grote lijnen achter eisen van de klimaatcoalitie aan de lijsttrekkers en de nieuwe gemeenteraad.

We roepen  de gemeente op direkt te beginnen  met het uitvoeren van het eisenpaket.

Ben je nieuwsgierig hoe het het uitvoeren van onze eisen er uit zou kunnen zien? Lees de uitleg