Ondersteun onze eisen aan lijstrekkers en de nieuwe raad van Nijmegen

Teken nu voor een en duurzame, schone, biodiverse en klimaatechtvaardige gemeentepolitiek in Nijmegen!

Ben je nieuwsgierig hoe het het uitvoeren van onze eisen er uit zou kunnen zien? Lees de uitleg

De klimaatcrisis en de ecologische crisis zijn echte noodsituaties. Al lijkt dat nog niet zo, de wetenschap is er kristalhelder over. Het is bijna te laat onze wereld leefbaar te houden. Maar we kunnen het tij nog keren! Iedere gemeente in Nederland moet dan wel haar verantwoordelijkheid nemen, ook de gemeente Nijmegen. De raad heeft de noodsituatie al uitgeroepen. Lijsttrekkers en nieuwe gemeenteraad, handel er dan ook naar!

De Klimaatcoalitie Nijmegen heeft 10 eisen opgesteld voor een duurzaam, schoon, biodivers en klimaatrechtvaardig Nijmegen.

Tekenen kan als persoon maar ook als organisatie.  De ondertekenaars staan in grote lijnen achter eisen van de klimaatcoalitie aan de lijsttrekkers en de nieuwe gemeenteraad.

We roepen  de gemeente op direkt te beginnen  met het uitvoeren van het eisenpaket.

Ben je nieuwsgierig hoe het het uitvoeren van onze eisen er uit zou kunnen zien? Lees de uitleg

Save the date- 12 maart klimaatdag Nijmegen

De klimaatcoalitie Nijmegen roept de gemeente op de klimaatcrisis serieus te nemen.

Klimaatdag op 12 maart

Wij eisen daadkrachtig beleid voor Klimaatrechtvaardigheid – jij ook?
Kom naar onze Klimaatdag op 12 maart!

De komende jaren zijn van groot belang voor het bereiken van een groen, schoon, biodivers en duurzaam Nijmegen. Op 16 maart wordt een nieuw gemeenteraadsbestuur gekozen. De Klimaatcoalitie Nijmegen heeft 10 eisen voor eerlijk beleid in de komende 4 jaren. Wil jij ook je stem laten horen? Kom op 12 maart naar het Koningsplein om jouw eisen aan het nieuwe bestuur vast te leggen!

Daarnaast zorgen we op 12 maart ook voor een divers programma over duurzame initiatieven in Nijmegen! Kom leren over duurzame initiatieven in Nijmegen! Wil je iets weten over de stadsecologie van Nijmegen? Of zou je graag boodschappen doen zonder al die plastic verpakkingen? Kom dan vooral langs op 12 maart!

Lees hier meer over de maatregelen wij als bezorgde burgers en organisaties eisen

Solidaire organisaties demonstreren voor Sterrebos

Het Sterrebos bij Born dreigt gekapt te worden. Red het bos, en de banen! Hieronder de oproep van Red het Sterrebos:

“De ca. 120 solidaire organisaties die eerder het initiatief namen voor de steunverklaring (waaronder de klimaatcoalitie Nijmegen) doen een oproep voor een groot protest zondag 6 februari 14:00 bij het Sterrebos. Wij van Red het Sterrebos steunen dit initiatief natuurlijk van harte en zullen erbij zijn en nodigen iedereen uit ook te komen.

Op vrijdag 28 januari heeft een dappere groep bosbeschermers het Sterrebos bezet. Hiermee protesteren ze tegen de bouw van een fabriekshal op de plek van dit 18e eeuwse bos vol (beschermde) diersoorten. In tijden van klimaatontwrichting en biodiversiteitsverlies is de kap van het Sterrebos een absurd project.

VDL Nedcar probeert werknemers wijs te maken dat zij zonder kap hun baan kwijt kunnen raken. De fabriek zou echter ook elders op het terrein gebouwd kunnen worden. Bossen en banen gaan prima samen!

Ondanks een enorme politiemacht, nachtelijk getreiter door private beveiligers en een storm houden de bosbeschermers, hoog in de bomen in hangmatten, nog steeds stand. Met onze actie willen we de bosbeschermers een hart onder de riem steken!”

Deze zondag reizen we vanuit het hele land naar het Sterrebos in Born, in Limburg. Om 14:00 spreken we ons met een demonstratie uit voor de bosbeschermers en tegen de kap van het Sterrebos.

We regelen pendelbussen om vanaf treinstations in de regio naar de demonstratie te komen. Ook werken we eraan om bussen vanuit de randstad te organiseren, zodat zoveel mogelijk mensen bij de demonstratie kunnen zijn.

Deel deze oproep in je organisatie en netwerk. De komende dagen zullen we met updates komen met definitieve praktische informatie!”

Update:

De bus uit Amsterdam vertrekt 11:00, vanaf de ingang van Station RAI, en rijdt via Utrecht naar Born.
De bus vanuit Utrecht vertrekt om 11:30, bij de Galgenwaard Herculesplein 241.
De bus vanuit Rotterdam vertrekt om 11:00 bij Alexandrium, Korte Poolsterstraat 2.
Om 16:30 vertrekken alle bussen weer terug naar Amsterdam (via Utrecht) en Rotterdam.
Mocht je nog vragen hebben kan je een mailtje sturen naar jelledegraaf -at- protonmail.com

Trein: We zetten pendelbussen in tussen het Sterrebos en station Sittard. Vanaf 12.30 zullen we pendelbusjes en een wat grotere bus inzetten, zodat niet iedereen van het OV afhankelijk is.

Groeten Anna, Casie, Ewout, Janneke, Jelle, Jesse, Joke, Kasper, Thomas

Gelderse Burgerpanel onderzoek

Hoe wilt u betrokken worden bij het Gelders Klimaatplan?

Tot 15 november 09.00 uur kunnen Gelderse inwoners laten weten hoe zij betrokken willen worden bij het actualiseren van het Gelderse Klimaatplan. De vragen zijn onderdeel van de brede vraag over hoe inwoners betrokken willen worden bij het opstellen van provinciaal beleid in Gelderland. Kieskompas voert de onderzoeken in opdracht van de provincie uit. De totale vragenlijst is te vinden via www.gelderland.nl/hoegaathet

Veranderen kan en moet
De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Daarom dat we internationaal afspraken maken zodat we de opwarming van de aarde beperken tot het aanvaardbare. Dat is niet gemakkelijk, gaat tientallen jaren duren én raakt onze gehele manier van leven. We gaan anders wonen, reizen, eten, recreëren. De vertaling van de nationale klimaatdoelen naar regionale schaal heeft de provincie gedaan in het Gelders Klimaatplan. Dit is opgesteld in samenspraak met diverse organisaties, bedrijven en kennisinstellingen.

Gelders Klimaatplan
In het Gelders Klimaatplan staan de maatregelen die we als provincie Gelderland willen nemen en welke maatregelen er nodig zijn in Gelderland. Voor dat laatste moeten ook bedrijven, organisaties én inwoners in beweging komen als ze dit al niet zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over elektrisch rijden, overschakeling van de industrie op hernieuwbare energie, natuurinclusief voedsel verbouwen en bouwen van woningen met hout. (link naar Gelderland klimaatneutraal?)

Gelders klimaatplan van ons allemaal
Het Gelders Klimaatplan wordt steeds aangepast aan de meest recente cijfers, innovatie en omstandigheden. Bij dit proces van aanpassingen wil de provincie meer inwoners op individueel niveau betrekken zodat het een klimaatplan wordt van alle Gelderlanders. Hoe dat moet gebeuren? Dat zijn de vragen die nu in de enquête van Kieskompas zijn opgenomen.

Gelders Panel
Kieskompas voert de onderzoeken uit onder een representatieve groep Gelderlanders, door het Gelderland Panel in te zetten. Meedoen kan via het panel of via sociale mediakanalen van de provincie. Eerdere onderzoeken én meer informatie is te vinden op: Denk met ons mee (gelderland.nl).

Hoe verder na de klimaatmars?

Hartelijk dank aan iedereen die gisteren heeft meegelopen met de Klimaatmars!

We waren met meer dan 40.000 mensen en daarmee de grootste Klimaatmars van Nederland tot nu toe! Dit is geweldig en zou niet mogelijk zijn geweest zonder jullie!

Maar een belangrijke boodschap die we hebben meegenomen uit de toespraken van gisteren is ook dat er veel meer mensen nodig zullen zijn die publiekelijk om klimaatrechtvaardigheid vragen om de diepgaande systemische transformaties te bewerkstelligen die nodig zijn! We moeten dus sterker worden en onze beweging vergroten – stap voor stap.

De volgende belangrijke datum in Nederland is 12 maart. Veel decentrale acties zullen dan plaatsvinden, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen! Dus zet 12 maart alvast in je agenda!

En overweeg ook om je nog actiever bij de beweging aan te sluiten. We hebben jullie nodig! Zoals Meina van de Landelijke Klimaatcrisiscoalitie het gisteren verwoordde: Deze Klimaatmars is georganiseerd door zo’n 500 vrijwilligers. Daaronder waren ook wij van de Klimaatcoalitie Nijmegen – aan het posteren, flyeren, mobiliseren op social media etc. om zoveel mogelijk Nijmegnaren aan te sporen mee te doen met de Klimaatmars. Wat als, in plaats van 500 mensen, alle 40.000 die gisteren bij de mars aanwezig waren op de een of andere manier hadden geholpen om de mars nog groter te maken? De geschiedenis heeft keer op keer aangetoond dat massabewegingen grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Dat is wat we nu ook nodig hebben – en jij kunt helpen om dat mogelijk te maken!

Overweeg dus om je bij ons of een andere lokale, nationale of internationale klimaatrechtvaardigheidsgroep aan te sluiten! Er zijn duizenden manieren waarop je kunt bijdragen, ook als je introvert bent, niet graag tussen massa’s mensen zit of maar weinig tijd hebt!

Als je geïnteresseerd bent om je aan te sluiten bij de Klimaatcoalitie Nijmegen, bekijk dan deze beschrijving van onze werkgroepen:

Een fijne zondag allemaal en hopelijk tot snel!

Nijmegen gaat naar de klimaatmars!

Help jij ons het Klimaatmars op 6 november het grootste dat Nederland ooit heeft gezien te maken? Kom dan op 22 oktober mee op een tocht door Nijmegen om zo veel mogelijk Nijmegenaren te mobiliseren voor het Klimaatmars! We hebben jou nodig voor flyeren en in het gesprek gaan met mensen op straat!

6 NOVEMBER

Begin november komen wereldleiders bijeen tijdens de VN Klimaattop in Glasgow. Dit is hét moment voor massaal protest. In alle hoeken van de wereld gaan mensen de straat op om politieke leiders tot actie te bewegen. Zo ook in Nederland: op 6 november gaan we massaal naar Amsterdam!

Mobilisatie actie

Datum: 22 oktober 2021, 12:00

Plaats: Grotiusgebouw Montessorilaan 10 6525 HR Nijmegen

DE ROUTE

We gaan beginnen om 12:00 op de campus (bij het Grotiusgebouw). Tijdens de lunchpauze zullen we langs verschillende faculteiten op de RU en HAN campus gaan. Daarna fietsen we samen naar het centrum, om daar zo veel mogelijk mensen te bereiken en op te roepen om 0- 6 november mee te doen. We eindigen bij het station tussen 15:00 en 16:00.