Gelderland citizens panel project

We are sorry, but only the lead of this item is currently available in English. Do you enjoy making translations? Send us and email and get involved:

How do you want to be involved in the Gelderland Climate Plan?

Until 15 November 09.00 hours, residents of Gelderland can convey how they want to be involved in updating the Gelderland Climate Plan. The questions are part of the broader question about how residents want to be involved in drawing up the provincial energy policies in Gelderland. Kieskompas carries out the studies on behalf of the province. The complete questionnaire can be found via www.gelderland.nl/hoegaathet

Veranderen kan en moet
De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Daarom dat we internationaal afspraken maken zodat we de opwarming van de aarde beperken tot het aanvaardbare. Dat is niet gemakkelijk, gaat tientallen jaren duren én raakt onze gehele manier van leven. We gaan anders wonen, reizen, eten, recreëren. De vertaling van de nationale klimaatdoelen naar regionale schaal heeft de provincie gedaan in het Gelders Klimaatplan. Dit is opgesteld in samenspraak met diverse organisaties, bedrijven en kennisinstellingen.

Gelders Klimaatplan
In het Gelders Klimaatplan staan de maatregelen die we als provincie Gelderland willen nemen en welke maatregelen er nodig zijn in Gelderland. Voor dat laatste moeten ook bedrijven, organisaties én inwoners in beweging komen als ze dit al niet zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over elektrisch rijden, overschakeling van de industrie op hernieuwbare energie, natuurinclusief voedsel verbouwen en bouwen van woningen met hout. (link naar Gelderland klimaatneutraal?)

Gelders klimaatplan van ons allemaal
Het Gelders Klimaatplan wordt steeds aangepast aan de meest recente cijfers, innovatie en omstandigheden. Bij dit proces van aanpassingen wil de provincie meer inwoners op individueel niveau betrekken zodat het een klimaatplan wordt van alle Gelderlanders. Hoe dat moet gebeuren? Dat zijn de vragen die nu in de enquête van Kieskompas zijn opgenomen.

Gelders Panel
Kieskompas voert de onderzoeken uit onder een representatieve groep Gelderlanders, door het Gelderland Panel in te zetten. Meedoen kan via het panel of via sociale mediakanalen van de provincie. Eerdere onderzoeken én meer informatie is te vinden op: Denk met ons mee (gelderland.nl).