Privacy verklaring

We gebruiken geen cookies op onze website

Als we gegevens zoals je naam, email of telefoonnummer vragen dan gebruiken we die alleen om je teinformeren over activiteiten van de klimaatcoalitie Nijmegen.

We delen je gegevens alleen met leden van de klimaatcoalitie ter ondersteuning van activiteiten van de klimaatcoalitie.

Je gegevens worden veilig bewaard op onze afgeschermde google drive en we delen deze informatie nooit met derden buiten onze coalitie.

Je kan je uitschrijven op ieder gewenst moment door een email te sturen naar info@ klimaatcoalitienijmegen.nl en we wissen al je informatie dan direkt.

Je gegvevens worden automatisch verwijderd als de klimaatcoalitie ophoud te bestaan.

Als je vragen hebt over het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens dan kan je ons altijd bereiken via een email naar info in het domein klimaatcoalitieNijmegen( in Nederland).